pl en cz
Koszyk Schowek Porównywarka

Koszyk jest pusty

Schowek jest pusty

Regulamin

REGULAMIN

§1
a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez  ANNEMONE Jaśkowiak Gałkiewicz Spółka Jawna, prowadzącą sprzedaż odzieży damskiej za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www. sklep.annemone.com.pl

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej ANNEMONE.

c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

d) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym www.sklep.annemone.com.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

e) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

§2
a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – ANNEMONE nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

b) ANNEMONE zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.§3
a) Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).


§4
a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.sklep.annemone.com.pl jest sprzedaż odzieży damskiej za pośrednictwem Internetu.

b) ANNEMONE prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych wyrobów odzieży damskiej. Zdjęcia oferowanych wyrobów odzieży damskiej są autorstwa ANNEMONE, staramy się aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i ANNEMONE nie ponosi za nie odpowiedzialności.


§5
a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.sklep.annemone.com.pl

b) Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku potwierdzam oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

c) Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia, pracownik Sklepu internetowego potwierdzi dostępność produktu do sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.

d) Zapłata za odzież uiszczana jest na podany rachunek bankowy ANNEMONE. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.

e) Pracownik ANNEMONE informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.


§6
a) Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

b) Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.


§7
a) Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej (przesyłka pobraniowa), zgodnie ze sposobem dostawy wybranym przez klienta.

b) Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy kurierskiej pokrywa ANNEMONE.

c) Możliwa jest przesyłka pobraniowa za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt takiej przesyłki pokrywa klient i wynosi ona 14 PLN.

d) ANNEMONE nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)

e) Termin realizacji złożonych zamówień  to 14-28 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie Firmy ANNEMONE.


§8
a) Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 10 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu rachunku (paragonu).Zwrot odbywa się na koszt zwracającego. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta (także w oryginalnym opakowaniu). Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, ANNEMONE zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe. W wypadku zwrotu produktu  koszty dostawy do Klienta przy zwrocie towaru nie są zwracane.

b) ANNEMONE nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

c) Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jednakże ANNEMONE dołoży starań, aby cyfrowe fotografie prezentowanych produktów były najwyższej jakości.

d) Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.


§9
a) Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.sklep.annemone.com.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tychże wyrobów odzieży.


§10
a) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.